Lesní pedagogika je něco víc…

Snahou některých jednotlivců, hnutí a sdružení je vzdálit člověka od přírody, oddělit přírodu od člověka. Člověk je v tomto okruhu lidí často považován za výhradního narušitele a škůdce. Tyto myšlenky vycházejí ze zkušeností s tím, jak moc člověk dokáže přírodu ničit a drancovat. Člověka však nelze v naší společnosti z přírody vyloučit, naopak. Měl by se stát harmonickou složkou přírody. Výchovou, a to v nejlepším případě již od raného věku se lidé musí naučit, jak s přírodou šetrně zacházet, žít s ní v souladu, využívat vše co nabízí a zároveň se o ni adekvátně starat a pečovat. Jedině to je zárukou naplnění myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta reprezentované lesní pedagogikou tento cíl zcela naplňuje, neboť osvěta je šířena jak na úrovni ochrany přírody, tak i na úrovni nezbytného uspokojování hospodářských potřeb každého znát.

Spojte se s námi a v rámci některého z našich programů představíme dětem les, jeho součásti a pravidla.

Proč lesní pedagogika

 

 1. Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, lidé by měli být citliví pro odpovědné zacházení s přírodou.
 2. Učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním prostředí.
 3. Vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.
 4. Naučit děti, jak se v přírodě správně chovat.
 5. Zprostředkovat komplexní chápání lesa z pohledu
  ekologického, i z pohledu ekonomického a sociálního.
 6. Vysvětlit základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků, na základě toho budovat a podporovat pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství.
 7. Posílit pozitivní přístup ke dřevu jako k obnovitelné surovině.

Formy lesní pedagogiky u nás:

 

 • exkurze a vycházky do lesa – zážitkové hry
 • přednášky ve školkách a na školách – zážitkové hry
 • výtvarné soutěže
 • naučná stezka

Nosí srnky v zimě čepici? Kdo ohryzal tuhle šišku? Má rád jelen buchty s mákem? Je to opravdu neštěstí, když v lese umře myška? Kdo v lese uklízí? Mají v lese zvířátka doktora? Kdo si rád pochutná na veverce?

Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem víc se děti dozví během našich programů. Máte další otázky, stačí říct a program vám ušijeme přímo na míru.

  Programy připravuje náš tým lesních pedagogů převážně pro děti z mateřských a základních škol. Zúčastnit se ale mohou všichni, kteří mají zájem o les a chtějí se dozvědět, jak to v něm skutečně chodí. Vše je možné přizpůsobit vašim představám – délku, téma, místo.

  Programy mohou proběhnout v dopoledních i odpoledních hodinách, buď v učebnách nebo přímo v lesním prostředí. Naším působištěm jsou lesy města Znojma – včetně Gránického údolí.

  Zažít Gránice

  Délka: 4 vyučovací hodiny

  Cena programu: cena dítě 120 Kč/žák nebo v rámci úhrady ze Šablon 2800 Kč za kolektiv jedné třídy ZŠ. V ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky, pracovní listy. Na každého čeká malé překvapení.

  1. Gránické poznávání

  Program je o poznávání. Poznávání příběhů, které píše zdejší les a jeho obyvatelé. Díky hrám se děti stanou hlavními účinkujícími, les zažijí na vlastní kůži a všemi smysly. Prohloubí si vztah k přírodě. Zároveň jim dáme nahlédnout pod lesnickou pokličku. V programu budeme každý za sebe, ale také všichni dohromady tvořit jedno velké společenství.

   2. Gránické poznávání pro pokročilé

  Program je o dalším prozkoumávání Gránic. Poznávání příběhů, které píše ekosystém les, lesníci, lidé. Děti se stanou hlavními postavami, moderátory, výzkumnými pracovníky v terénu, sboristy. Utuží si vztah k přírodě. V programu budeme nejen každý za sebe, ale také spolupracovat s ostatními.

  Zažít Gránice MŠ

  Délka: 45 minut

  Cena programu: cena dítě 20 Kč/žák. Minimálně 140 Kč za třídu.

  V ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky, pracovní listy. Na každého čeká malé překvapení.

  Program Gránice plné zvířátek a Strom není jen dřevo je možné spojit do programu 1,5 hod.

  1. Gránice plné zvířátek

  Program je o poznávání. Naučíme se vnímat les a objevovat tajemství a zákonitosti přírody. Proměníme se v některé obyvatele Gránic a zjistíme, co jsou vlastně zač. Začínáme na vyhlídce na ulici Přemyslovců.

  2. Strom není jen dřevo

  Strom, to není jen dřevo, ale také živý organismus, pomocník a velká továrna. Chcete tento zázrak poznat, zjistit k čemu je a zahrát si s ním? Pak je tento program určen právě vám. Začínáme na vyhlídce na ulici Přemyslovců

  3. Voda je život JARO 2022

  V každém správném lese musí být alespoň malý potůček a v Gránicích máme také jeden – Gránický potok. Máme v něm vodu a další živáčky. Tak se přijďte seznámit. Kdo ví? Třeba narazíme i na průvodce stezkou S mlokem Gránickým údolím – mlokem skvrnitým. Jednoho živáčka si spolu i vyrobíme a odnesete si jej do školky. Začínáme u Gránického potoka u zvoničky pod Obří hlavou.

  Beseda s lesníkem v učebně

  Délka: 45 min

  Témata:

  Les v zimě (jak tráví zimu obyvatelé lesa, přikrmování zvěře…)

  Les na jaře (probouzení lesa a jeho obyvatel, obnova lesa…)

  Les na podzim (příprava stromů a zvířátek na zimu…)

  Při všech besedách se děti také dozví, co se v lese smí, nesmí a hlavně proč. Kdo je to lesník a v čem spočívá jeho práce. Zahrajeme si společně hry a děti si budou moci ověřit, jak hebký je kožíšek lišky na rozdíl od divočáka. I pod střechou zapojíme všechny smysly. Samozřejmě je čeká i malá odměna.

  Dále:

  Užitečný a škodlivý hmyz v lese

  Myslivost

  Procházka s lesníkem, délka 45 min – 3×45 min
  Projektový den s lesníkem, splňuje požadavky Šablon II., 4×45 min
  Naši lesní pedagogové mohou být součástí vašich akcí, např. dětský den, školní výlet apod.
  Účastníci by měli mít na procházku s lesníkem a projektový den s lesníkem sportovní oblečení a obuv, v případě potřeby oděv do deště (deštníky nejsou vhodné), pití, svačinu. Výukové materiály a pomůcky zajistíme my. V době programu za žáky zodpovídá doprovodný pedagogický dozor.

  Ceník:

  MŠ – 20Kč/os/45 min

  ZŠ kolektiv do 15 osob – 20Kč/os/45 min

  ZŠ kolektiv nad 15 osob – 30 Kč/os/45 min

  Projektový den v rámci „Šablon II“ – 2800 Kč

   

  *Ceny jsou uvedeny včetně DPH

  Aktuality

  Chci Tě líbat pod třešní

  Chci Tě líbat pod třešní

  Chcete potěšit člověka, kterého máte rádi? Není vám lhostejné životní prostředí? Chcete přispět k ozelenění a oživení zemědělské krajiny? Teď nastal, ten správný čas! Projekt "Chci Tě líbat pod třešní" je tu. Podrobnosti na plakátku...

  Zalesníme spolu mramotice 2021

  Zalesníme spolu mramotice 2021

  V sobotu 23.10.2021 jsme společně s městem Znojmem a veřejností zalesňovali dvě paseky v Mramoticích. Bylo nás celkem asi do 200 účastníků, sluníčko krásně svítilo, nálada panovala výborná, odhodlání bylo veliké. Výsledek – 11 500 sazenic dubů, javorů, lip a habrů je...

  Projekt školní les

  Projekt školní les

  Cílem projektu je podpora zájmu dětí o životní prostředí a jejich vzájemné spolupráce. Umožníme jim nahlédnout pod pokličku lesního hospodářství a trvale udržitelného hospodaření, vytvořit si vztah k místu, ve kterém žijí, a v neposlední řadě chceme podpořit...

  Recenze

  V Gránicích je stále živo

  V Gránicích je stále živo

  V Gránicích je stále živo. Je to open-air učebna, hřiště, místo k tvoření, k načerpání inspirace a energie, ale i kavárna v jednom. Moc děkujeme paní učitelce Bajkové a dětem ze 3.A ze ZŠ Mládeže za postřehy z projektového dne v Gránicích! Tady jsou některé z...

  Rok v lese – podzim

  Rok v lese – podzim

  " Za zvířátky do Gránic " bylo tématem projektu podzimní dobrodružné výpravy plné her a nových zkušeností. Vlídně nás přivítala a lesní učebnou provedla paní lesní Jana. Zábavnou formou dětem doplnila a rozšířila vědomosti o lese. Děti při svém poznávání zapojovaly...

  Návštěva granického údolí ve Znojmě

  Návštěva granického údolí ve Znojmě

  Návštěva granickeho údolí ve Znojmě splnila až nad rámec naše očekávání. Celou procházkou,která trvala 3 hodiny, nás prováděla paní lesní Jana. Děti poznaly nové prostředí, o kterém se dozvěděly mnoho zajímavých informací. Procházka byla pro děti připravena naučnou,...

  Fotogalerie

  Kontakt:

  Ing. Jana Trojanová

  + 420 730 550 971

  trojanova@lesyznojmo.cz 

  Kontakt:

  Ing. Jana Trojanová

  + 420 730 550 971

  trojanova@lesyznojmo.cz