Lesní pedagogika je něco víc…

Snahou některých jednotlivců, hnutí a sdružení je vzdálit člověka od přírody, oddělit přírodu od člověka. Člověk je v tomto okruhu lidí často považován za výhradního narušitele a škůdce. Tyto myšlenky vycházejí ze zkušeností s tím, jak moc člověk dokáže přírodu ničit a drancovat. Člověka však nelze v naší společnosti z přírody vyloučit, naopak. Měl by se stát harmonickou složkou přírody. Výchovou, a to v nejlepším případě již od raného věku se lidé musí naučit, jak s přírodou šetrně zacházet, žít s ní v souladu, využívat vše co nabízí a zároveň se o ni adekvátně starat a pečovat. Jedině to je zárukou naplnění myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta reprezentované lesní pedagogikou tento cíl zcela naplňuje, neboť osvěta je šířena jak na úrovni ochrany přírody, tak i na úrovni nezbytného uspokojování hospodářských potřeb každého znát.

Spojte se s námi a v rámci některého z našich programů představíme dětem les, jeho součásti a pravidla.

Proč lesní pedagogika

 

 1. Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, lidé by měli být citliví pro odpovědné zacházení s přírodou.
 2. Učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním prostředí.
 3. Vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.
 4. Naučit děti, jak se v přírodě správně chovat.
 5. Zprostředkovat komplexní chápání lesa z pohledu
  ekologického, i z pohledu ekonomického a sociálního.
 6. Vysvětlit základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků, na základě toho budovat a podporovat pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství.
 7. Posílit pozitivní přístup ke dřevu jako k obnovitelné surovině.

Formy lesní pedagogiky u nás:

 

 • exkurze a vycházky do lesa – zážitkové hry
 • přednášky ve školkách a na školách – zážitkové hry
 • výtvarné soutěže
 • naučná stezka

Nosí srnky v zimě čepici? Kdo ohryzal tuhle šišku? Má rád jelen buchty s mákem? Je to opravdu neštěstí, když v lese umře myška? Kdo v lese uklízí? Mají v lese zvířátka doktora? Kdo si rád pochutná na veverce?

Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem víc se děti dozví během našich programů. Máte další otázky, stačí říct a program vám ušijeme přímo na míru.

  Programy připravuje náš tým lesních pedagogů převážně pro děti z mateřských a základních škol. Zúčastnit se ale mohou všichni, kteří mají zájem o les a chtějí se dozvědět, jak to v něm skutečně chodí. Vše je možné přizpůsobit vašim představám – délku, téma, místo.

  Programy mohou proběhnout v dopoledních i odpoledních hodinách, buď v učebnách nebo přímo v lesním prostředí. Naším působištěm jsou lesy města Znojma – včetně Gránického údolí.

  Beseda s lesníkem v učebně, délka 45 min

  Témata:

  Les v zimě (jak tráví zimu obyvatelé lesa, přikrmování zvěře…)

  Les na jaře (probouzení lesa a jeho obyvatel, obnova lesa…)

  Les na podzim (příprava stromů a zvířátek na zimu…)

  Při všech besedách se děti také dozví, co se v lese smí, nesmí a hlavně proč. Kdo je to lesník a v čem spočívá jeho práce. Zahrajeme si společně hry a děti si budou moci ověřit, jak hebký je kožíšek lišky na rozdíl od divočáka. I pod střechou zapojíme všechny smysly. Samozřejmě je čeká i malá odměna.

  Dále:

  Užitečný a škodlivý hmyz v lese

  Myslivost

  Procházka s lesníkem, délka 45 min – 3×45 min
  Projektový den s lesníkem, splňuje požadavky Šablon II., 4×45 min
  Naši lesní pedagogové mohou být součástí vašich akcí, např. dětský den, školní výlet apod.
  Účastníci by měli mít na procházku s lesníkem a projektový den s lesníkem sportovní oblečení a obuv, v případě potřeby oděv do deště (deštníky nejsou vhodné), pití, svačinu. Výukové materiály a pomůcky zajistíme my. V době programu za žáky zodpovídá doprovodný pedagogický dozor.

  Ceník:

  MŠ – 10Kč/os/45 min

  ZŠ kolektiv do 15 osob – 20Kč/os/45 min

  ZŠ kolektiv nad 15 osob – 30 Kč/os/45 min

  Projektový den v rámci „Šablon II“ – 2800 Kč

   

  *Ceny jsou uvedeny včetně DPH

  Recenze:

  Novinky z Gránic

  Období letních prázdnin se nezadržitelně blíží a celá řada z vás jistě navštíví Gránické údolí. Chtěli bychom vám procházku Gránicemi trochu ozvláštnit, a tak přinášíme dvě novinky.

  První novinkou je pracovní list, který si stáhnete buď zde, nebo zde a nebo si jej vyzvednete v Infocentru na Obrokově ulici 10, a to od 1.7.2021. Na všechny kvízové otázky najdete odpovědi na naučné stezce S mlokem Gránickým údolím. Vyplněný pracovní list označený kontaktními údaji (jméno, mail, telefon) můžete vhodit od začátku července 2021 v Infocentru na Obrokově ulici do připraveného boxu. Po skončení letošních letních prázdnin vybereme jednoho šťastlivce,  na kterého bude čekat drobná odměna. Kvíz je připraven ve variantě pro mladší a pro starší děti.

  S Centrem sociálních služeb Znojmo, p.o. jsme nachystali druhé překvapení. Během letních prázdnin budeme na různá místa Gránického údolí rozmisťovat malované kamínky. Budou to kamínky ztvárňující rozličné motivy z Gránic. Držíme palce, abyste měli štěstí a nějaký ten malovaný kamínek našli. Pokud budete mít čas a chuť, vložte fotku kamínku na Facebook do skupinky Kamínky, anebo nám fotku jednoduše pošlete (trojanova@lesyznojmo.cz).

  Závěrem připomínáme, že Gránické údolí je lesem a v lese se musí dodržovat určitá pravidla. Nezapomínejte, prosím, že pohyb na kole je možný pouze po vyznačených cestách, jinak způsobujete obrovské škody na půdním povrchu, erozi, zvyšujete splach půdy atd. Chraňme si toto nádherné místo a na viděnou v Gránicích!

  Návštěva granickeho údolí ve Znojmě splnila až nad rámec naše očekávání. Celou procházkou,která trvala 3 hodiny, nás prováděla paní lesní Jana. Děti poznaly nové prostředí, o kterém se dozvěděly mnoho zajímavých informací. Procházka byla pro děti připravena naučnou, ale hlavně hravou formou. Děti se naučily spoustu nového, osahaly si nářadí, které se používá při práci v lese, pozorovaly živočichy, kteří v lese žijí a poznávaly stromy, keře i jejich parazity. Seznámily se také s loveckými psy. Všichni jsme si z Gránic odvezli spoustu zážitků, nových poznatků a hlavně dobrou náladu. Děkuje Základní škola Dešov!

  Paní lesní poutavě vyprávěla o lese a jeho obyvatelích. Děti zjistily, jak zvířátka tráví zimu, v čem spočívá práce lesníků, jak se v lese chovat. Vše bylo proloženo pohybovými hrami, děti měly možnost si „les“ zažít hmatem, čichem, sluchem a dokonce i ochutnat. S paní učitelkou si po skončení programu za pomoci pracovních listů a omalovánek vše zopakovaly.  J. Sobotková, MŠ Křivánek

  Beseda o lese a lesních zvířátkách

   

  V pátek dne 22.11.2019 a dále v ostatních dnech, proběhla v naší mateřské škole Holandská beseda o lese a jejich zvířátkách, která v něm žijí.

   

  Děti doslova upoutala svým vyprávěním paní lesní. Děti se dozvěděly zajímavosti o lesních zvířátkách, koroptvích, bažantech, liškách, jelenech, srncích, divočácích a veverkách, jak žijí, čím se živí, a kde mají svoje domovy.

  Naučili jsme se poznávat lesní zvířata podle obrázků a pojmenovávat různé části zvířecího těla.

  Všechny děti si mohly osahat a podrobně prohlédnout srst divočáka, jeho zbraně, kopýtka, snažily se poznat srnce, daňka nebo jelena podle paroží a spoustu jiných znaků.

  Dozvěděly se něco z „myslivecké latiny“- že mají zvířata běhy, slechy, světla-oči a spoustu jiných zajímavostí.

  Kladly různé otázky a dostávaly výstižné a zajímavé odpovědi.

  Paní lesní vyprávěla o tom, jak se musíme starat nejen o zvířátka, ale i o přírodu, chránit ji, neznečišťovat ji, uvědomovat si, kde zvířátka žijí a co je jejich potravou.

  Povídání to bylo krásné, obohacené i o poznávání různých lesních bylin a stromů.

  Na závěr nechyběl ani malý kvíz, který ověřil, jací jsme byli posluchači.

  Jsme moc rádi, že mezi nás přišli a budeme se těšit na další jejich návštěvu a spolupráci.

  Zimní proměny přírody

  LESNÍ PEDAGOGIKA V 2.C

  Zatímco jsme se minulý školní rok v rámci lesní pedagogiky věnovali stromům a jejich proměnám během roku,

  dnes jsme se zaměřili hlavně na živočichy.

  V úvodu jsme si vysvětlili rozdíl mezi myslivcem a lesníkem a mohli jsme obdivovat uniformu lesníka, ve které přišly

  paní Jana Gabrhelová s kolegyní Barčou.

  Přiblížily nám chování živočichů během zimního období, zopakovali jsme si zvířecí rodinky a také

  jsme se seznámili s terminologií lesníků. Děti si mohly prohlédnout a osahat srst divočáka, lišky a veverky. Také jsme si

  vysvětlili hlavní rozdíly mezi rohem a parohem.

  Poutavé vyprávění podtrhl poslech fanfáry, kterou zahrála Barča na lesnici.

  A jak jsme se rozloučili? Samozřejmě pozdravem lesníků: „Lesu zdrar!“

   

  Mgr. Petra Bulínová

  Chtěla bych Vám poděkovat za spolupráci při realizaci programu Lesní pedagogika v naší MŠ Olbramkostel.

  Tento program je úžasný a naše děti se vždy těší na jeho realizaci v naší MŠ. Chtěla bych poděkovat i panu Ondřeji Benešovskému za jeho spolupráci při realizaci Lesní pedagogiky v naší MŠ. Domluva je s ním vždy pěkná a děti jsou za jeho poutavý výklad o funkci lesa, prostředí lesa a funkci lesního hospodářství byly nadšení.

  Tento rok jsme se účastnili i akce Den Země. Udělali jsme si výlet s předškoláky autobusem a podle jejich reakcí si krásné zážitky uchovají v paměti na hodně dlouho. Proto  bychom rádi poděkovali i Vašim pracovníkům, lesním pedagogům std.  Akce Den Země byla moc pěkná. 

  Budeme se těšit na další spolupráci v následujícím školním roce 2018/2019.

  Bc. Kateřina Krejčová, DiS.
  učitelka MŠ Olbramkostel

  Lesní pedagogika

   

  Před pár dny se některé třídy naší školy zúčastnily „LESNÍ PEDAGOGIKY“ v Gránicích aneb „Pohled na stromy jinak“. Děti si vyzkoušely různé hry přímo v přírodě. Poznali jsme více druhů javorů. Povídali jsme si o kůrovci.

  Les jsme vnímali nejen očima, ale i ostaními smysly – hmat, sluch a čich opravdu nezahálely. Bylo to krásné vyučování v přírodě s odborným výkladem lesního průvodce. Už teď se těšíme na další setkání!

  Text Adéla Hájková, Tamara Fabiánová, žákyně 5.B

  Podzim 2019

  Fotogalerie:

  Kontakt:

  Ing. Jana Trojanová

  + 420 730 550 971

  trojanova@lesyznojmo.cz 

  Kontakt:

  Ing. Jana Trojanová

  + 420 730 550 971

  trojanova@lesyznojmo.cz