Lesní pedagogika je něco víc…

Snahou některých jednotlivců, hnutí a sdružení je vzdálit člověka od přírody, oddělit přírodu od člověka. Člověk je v tomto okruhu lidí často považován za výhradního narušitele a škůdce. Tyto myšlenky vycházejí ze zkušeností s tím, jak moc člověk dokáže přírodu ničit a drancovat. Člověka však nelze v naší společnosti z přírody vyloučit, naopak. Měl by se stát harmonickou složkou přírody. Výchovou, a to v nejlepším případě již od raného věku se lidé musí naučit, jak s přírodou šetrně zacházet, žít s ní v souladu, využívat vše co nabízí a zároveň se o ni adekvátně starat a pečovat. Jedině to je zárukou naplnění myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta reprezentované lesní pedagogikou tento cíl zcela naplňuje, neboť osvěta je šířena jak na úrovni ochrany přírody, tak i na úrovni nezbytného uspokojování hospodářských potřeb každého znát.

Spojte se s námi a v rámci některého z našich programů představíme dětem les, jeho součásti a pravidla.

Proč lesní pedagogika

 1. Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, lidé by měli být citliví pro odpovědné zacházení s přírodou.
 2. Učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním prostředí.
 3. Vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.
 4. Naučit děti, jak se v přírodě správně chovat.
 5. Zprostředkovat komplexní chápání lesa z pohledu ekologického, i z pohledu ekonomického a sociálního.
 6. Vysvětlit základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků, na základě toho budovat a podporovat pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství.
 7. Posílit pozitivní přístup ke dřevu jako k obnovitelné surovině.

Formy lesní pedagogiky u nás:

 • exkurze a vycházky do lesa – zážitkové hry
 • přednášky ve školkách a na školách – zážitkové hry
 • výtvarné soutěže
 • naučná stezka

Programy

Nosí srnky v zimě čepici? Kdo ohryzal tuhle šišku? Má rád jelen buchty s mákem? Je to opravdu neštěstí, když v lese umře myška? Kdo v lese uklízí? Mají v lese zvířátka doktora? Kdo si rád pochutná na veverce?

Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem víc se děti dozví během našich programů. Máte další otázky, stačí říct a program vám ušijeme přímo na míru. 

Programy připravuje náš tým lesních pedagogů převážně pro děti z mateřských a základních škol. Zúčastnit se ale mohou všichni, kteří mají zájem o les a chtějí se dozvědět, jak to v něm skutečně chodí. Vše je možné přizpůsobit vašim představám – délku, téma, místo.

Programy mohou proběhnout v dopoledních i odpoledních hodinách, buď v učebnách nebo přímo v lesním prostředí. Naším působištěm jsou lesy města Znojma – včetně Gránického údolí.

 1. Beseda s lesníkem v učebně, délka 45 min

Témata:

Les v zimě (jak tráví zimu obyvatelé lesa, přikrmování zvěře…)

Les na jaře (probouzení lesa a jeho obyvatel, obnova lesa…)

Les na podzim (příprava stromů a zvířátek na zimu…)

Při všech besedách se děti také dozví, co se v lese smí, nesmí a hlavně proč. Kdo je to lesník a v čem spočívá jeho práce. Zahrajeme si společně hry a děti si budou moci ověřit, jak hebký je kožíšek lišky na rozdíl od divočáka. I pod střechou zapojíme všechny smysly. Samozřejmě je čeká i malá odměna.

Dále:

Užitečný a škodlivý hmyz v lese

Myslivost

 

 1. Procházka s lesníkem, délka 45 min – 3×45 min
 2. Projektový den s lesníkem, splňuje požadavky Šablon II., 4×45 min
 3. Naši lesní pedagogové mohou být součástí vašich akcí, např. dětský den, školní výlet apod.

Účastníci by měli mít na procházku s lesníkem a projektový den s lesníkem sportovní oblečení a obuv, v případě potřeby oděv do deště (deštníky nejsou vhodné), pití, svačinu. Výukové materiály a pomůcky zajistíme my. V době programu za žáky zodpovídá doprovodný pedagogický dozor.

Ceník:

 

MŠ – 10Kč/os/45 min

ZŠ kolektiv do 15 osob – 20Kč/os/45 min

ZŠ kolektiv nad 15 osob – 30 Kč/os/45 min

Projektový den v rámci „Šablon II“ – 2800 Kč

*Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Kontakt:

Ing. Jana Gabrhelová

+ 420 730 550 971

gabrhelova@znojmolesy.cz

Recenze

 

Fotogalerie

 

Těšíme se na vás s pozdravem lesu zdar!

 

Víc textů nemám…. M.

Building Memories

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit laborum.

No Distance Is too Far

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit laborum.

Continents

Countries

Oceans

Cities

WE Got You Covered

Endangered Wildlife

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Eco lodges & tours

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Epic journeys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
Exclusive Offer

Get 30% Off Your First Trip

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.