Lesní pedagogika je něco víc…

Snahou některých jednotlivců, hnutí a sdružení je vzdálit člověka od přírody, oddělit přírodu od člověka. Člověk je v tomto okruhu lidí často považován za výhradního narušitele a škůdce. Tyto myšlenky vycházejí ze zkušeností s tím, jak moc člověk dokáže přírodu ničit a drancovat. Člověka však nelze v naší společnosti z přírody vyloučit, naopak. Měl by se stát harmonickou složkou přírody. Výchovou, a to v nejlepším případě již od raného věku se lidé musí naučit, jak s přírodou šetrně zacházet, žít s ní v souladu, využívat vše co nabízí a zároveň se o ni adekvátně starat a pečovat. Jedině to je zárukou naplnění myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta reprezentované lesní pedagogikou tento cíl zcela naplňuje, neboť osvěta je šířena jak na úrovni ochrany přírody, tak i na úrovni nezbytného uspokojování hospodářských potřeb každého znát.

Spojte se s námi a v rámci některého z našich programů představíme dětem les, jeho součásti a pravidla.

Proč lesní pedagogika

 

 1. Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, lidé by měli být citliví pro odpovědné zacházení s přírodou.
 2. Učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním prostředí.
 3. Vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.
 4. Naučit děti, jak se v přírodě správně chovat.
 5. Zprostředkovat komplexní chápání lesa z pohledu
  ekologického, i z pohledu ekonomického a sociálního.
 6. Vysvětlit základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků, na základě toho budovat a podporovat pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství.
 7. Posílit pozitivní přístup ke dřevu jako k obnovitelné surovině.

Formy lesní pedagogiky u nás:

 

 • exkurze a vycházky do lesa – zážitkové hry
 • přednášky ve školkách a na školách – zážitkové hry
 • výtvarné soutěže
 • naučná stezka

Nosí srnky v zimě čepici? Kdo ohryzal tuhle šišku? Má rád jelen buchty s mákem? Je to opravdu neštěstí, když v lese umře myška? Kdo v lese uklízí? Mají v lese zvířátka doktora? Kdo si rád pochutná na veverce?

Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem víc se děti dozví během našich programů. Máte další otázky, stačí říct a program vám ušijeme přímo na míru.

  Programy připravuje náš tým lesních pedagogů převážně pro děti z mateřských a základních škol. Zúčastnit se ale mohou všichni, kteří mají zájem o les a chtějí se dozvědět, jak to v něm skutečně chodí. Vše je možné přizpůsobit vašim představám – délku, téma, místo.

  Programy mohou proběhnout v dopoledních i odpoledních hodinách, buď v učebnách nebo přímo v lesním prostředí. Naším působištěm jsou lesy města Znojma – včetně Gránického údolí.

  Zažít Gránice

  Délka: 4 vyučovací hodiny

  Cena programu: cena dítě 120 Kč/žák nebo v rámci úhrady ze Šablon 2800 Kč za kolektiv jedné třídy ZŠ. V ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky, pracovní listy. Na každého čeká malé překvapení.

  1. Gránické poznávání

  Program je o poznávání. Poznávání příběhů, které píše zdejší les a jeho obyvatelé. Díky hrám se děti stanou hlavními účinkujícími, les zažijí na vlastní kůži a všemi smysly. Prohloubí si vztah k přírodě. Zároveň jim dáme nahlédnout pod lesnickou pokličku. V programu budeme každý za sebe, ale také všichni dohromady tvořit jedno velké společenství.

   2. Gránické poznávání pro pokročilé

  Program je o dalším prozkoumávání Gránic. Poznávání příběhů, které píše ekosystém les, lesníci, lidé. Děti se stanou hlavními postavami, moderátory, výzkumnými pracovníky v terénu, sboristy. Utuží si vztah k přírodě. V programu budeme nejen každý za sebe, ale také spolupracovat s ostatními.

  Zažít Gránice MŠ

  Délka: 45 minut

  Cena programu: cena dítě 30 Kč/žák. Minimálně 150 Kč za třídu.

  V ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky, pracovní listy. Na každého čeká malé překvapení.

  Program Gránice plné zvířátek a Strom není jen dřevo je možné spojit do programu 1,5 hod.

  1. Gránice plné zvířátek

  Program je o poznávání. Naučíme se vnímat les a objevovat tajemství a zákonitosti přírody. Proměníme se v některé obyvatele Gránic a zjistíme, co jsou vlastně zač. Začínáme na vyhlídce na ulici Přemyslovců.

  2. Strom není jen dřevo

  Strom, to není jen dřevo, ale také živý organismus, pomocník a velká továrna. Chcete tento zázrak poznat, zjistit k čemu je a zahrát si s ním? Pak je tento program určen právě vám. Začínáme na vyhlídce na ulici Přemyslovců

  3. Voda je život JARO 2022

  V každém správném lese musí být alespoň malý potůček a v Gránicích máme také jeden – Gránický potok. Máme v něm vodu a další živáčky. Tak se přijďte seznámit. Kdo ví? Třeba narazíme i na průvodce stezkou S mlokem Gránickým údolím – mlokem skvrnitým. Jednoho živáčka si spolu i vyrobíme a odnesete si jej do školky. Začínáme u Gránického potoka u zvoničky pod Obří hlavou.

  4. Pestrobarevný les

  Program provede děti lesem v období podzimu. Jaký je podzimní les? Co se děje na podzim se zvířátky? Budeme společně pozorovat, napodobovat, hádat, vnímat různými smysly.

  5. Les pod peřinou

  Program je zaměřený na zimní les. Je les opravdu pod peřinou? Přesvědčíme vás, že zimní les rozhodně není nudný a dozvíte se, co dělají lesníci v zimě. Budeme společně pozorovat, hledat, vnímat různými smyly.

  6. Lesní probouzení

  Program je zaměřený na jarní les. Budeme si hrát a poznávat zákonitosti lesa. Zjistíme, co všechno může znamenat školka a že lesníci jsou na jaře v jednom kole.

  Beseda s lesníkem v učebně

  Délka: 45 min

  Témata:

  Les v zimě (jak tráví zimu obyvatelé lesa, přikrmování zvěře…)

  Les na jaře (probouzení lesa a jeho obyvatel, obnova lesa…)

  Les na podzim (příprava stromů a zvířátek na zimu…)

  Při všech besedách se děti také dozví, co se v lese smí, nesmí a hlavně proč. Kdo je to lesník a v čem spočívá jeho práce. Zahrajeme si společně hry a děti si budou moci ověřit, jak hebký je kožíšek lišky na rozdíl od divočáka. I pod střechou zapojíme všechny smysly. Samozřejmě je čeká i malá odměna.

  Dále:

  Užitečný a škodlivý hmyz v lese

  Myslivost

  Procházka s lesníkem, délka 45 min – 3×45 min
  Projektový den s lesníkem, splňuje požadavky Šablon II., 4×45 min
  Naši lesní pedagogové mohou být součástí vašich akcí, např. dětský den, školní výlet apod.
  Účastníci by měli mít na procházku s lesníkem a projektový den s lesníkem sportovní oblečení a obuv, v případě potřeby oděv do deště (deštníky nejsou vhodné), pití, svačinu. Výukové materiály a pomůcky zajistíme my. V době programu za žáky zodpovídá doprovodný pedagogický dozor.

  Ceník:

  MŠ – 30Kč/os/45 min

  ZŠ kolektiv do 15 osob – 30Kč/os/45 min

  ZŠ kolektiv nad 15 osob – 40 Kč/os/45 min

  Projektový den v rámci „Šablon II“ – 2800 Kč

   

  *Ceny jsou uvedeny včetně DPH

  Aktuality

  Den otevřených lesů 18.6.22

  Den otevřených lesů 18.6.22

  Příjďte za námi do lesa! Sejdeme se 18.6.2022 mezi 9,00 – 10,00 hodinou přímo u hájenky Zálesí 18, 671 02. Zde uvidíte s techniku, která nám v lese pomáhá, vyzkoušíte si, jak se připravuje oplocenka a představíme vám běžné druhy lesní zvěře. Poté se...

  Chci Tě líbat pod třešní

  Chci Tě líbat pod třešní

  Chcete potěšit člověka, kterého máte rádi? Není vám lhostejné životní prostředí? Chcete přispět k ozelenění a oživení zemědělské krajiny? Teď nastal, ten správný čas! Projekt "Chci Tě líbat pod třešní" je tu. Podrobnosti na plakátku...

  Zalesníme spolu mramotice 2021

  Zalesníme spolu mramotice 2021

  V sobotu 23.10.2021 jsme společně s městem Znojmem a veřejností zalesňovali dvě paseky v Mramoticích. Bylo nás celkem asi do 200 účastníků, sluníčko krásně svítilo, nálada panovala výborná, odhodlání bylo veliké. Výsledek – 11 500 sazenic dubů, javorů, lip a habrů je...

  Recenze

  Beseda o lese a lesních zvířátkách

  Beseda o lese a lesních zvířátkách

  V pátek dne 22.11.2019 a dále v ostatních dnech, proběhla v naší mateřské škole Holandská beseda o lese a jejich zvířátkách, která v něm žijí. Děti doslova upoutala svým vyprávěním paní lesní. Děti se dozvěděly zajímavosti o lesních zvířátkách,...

  Lesní pedagogika – Pohled na stromy jinak

  Lesní pedagogika – Pohled na stromy jinak

  Před pár dny se některé třídy naší školy zúčastnily „LESNÍ PEDAGOGIKY“ v Gránicích aneb „Pohled na stromy jinak“. Děti si vyzkoušely různé hry přímo v přírodě. Poznali jsme více druhů javorů. Povídali jsme si o kůrovci. Les jsme vnímali nejen očima, ale i ostaními...

  Zimní proměny přírody

  Zimní proměny přírody

  LESNÍ PEDAGOGIKA V 2.C Zatímco jsme se minulý školní rok v rámci lesní pedagogiky věnovali stromům a jejich proměnám během roku, dnes jsme se zaměřili hlavně na živočichy. V úvodu jsme si vysvětlili rozdíl mezi myslivcem a lesníkem a mohli jsme obdivovat uniformu...

  Fotogalerie

  Kontakt:

  Ing. Jana Trojanová

  + 420 730 550 971

  trojanova@lesyznojmo.cz 

  Kontakt:

  Ing. Jana Trojanová

  + 420 730 550 971

  trojanova@lesyznojmo.cz