Projektový den s lesníkem

Projektový den s lesníkem

To, že děti milují praktické věci, moci se něčeho dotknout dávno vím….Chtěla jsem s Vámi podělit o zážitek, který jsem společně se svojí třídou měla možnost zažít. Děti díky programu Městských lesů ve Znojmě vnímaly les všemi smysly. Bezprostřední kontakt...
Výprava za ptačími budkami

Výprava za ptačími budkami

ZŠ Republiky Znojmo Děti ze 3.B, společně s p. učitelkou a p. vychovatelkou, adoptovaly dvě ptačí budky z projektu Městských lesů Znojmo, jednu pro sýkorky a jednu pro rehky. Všichni byli zvědaví, kde vlastně jejich budky jsou a jestli už jsou obydlené. V červnu 2021...
V Gránicích je stále živo

V Gránicích je stále živo

V Gránicích je stále živo. Je to open-air učebna, hřiště, místo k tvoření, k načerpání inspirace a energie, ale i kavárna v jednom. Moc děkujeme paní učitelce Bajkové a dětem ze 3.A ze ZŠ Mládeže za postřehy z projektového dne v Gránicích! Tady jsou některé z...
Rok v lese – podzim

Rok v lese – podzim

“ Za zvířátky do Gránic “ bylo tématem projektu podzimní dobrodružné výpravy plné her a nových zkušeností. Vlídně nás přivítala a lesní učebnou provedla paní lesní Jana. Zábavnou formou dětem doplnila a rozšířila vědomosti o lese. Děti při svém poznávání...
Návštěva granického údolí ve Znojmě

Návštěva granického údolí ve Znojmě

Návštěva granickeho údolí ve Znojmě splnila až nad rámec naše očekávání. Celou procházkou,která trvala 3 hodiny, nás prováděla paní lesní Jana. Děti poznaly nové prostředí, o kterém se dozvěděly mnoho zajímavých informací. Procházka byla pro děti připravena naučnou,...
Paní lesní poutavě vyprávěla o lese a jeho obyvatelích

Paní lesní poutavě vyprávěla o lese a jeho obyvatelích

Děti zjistily, jak zvířátka tráví zimu, v čem spočívá práce lesníků, jak se v lese chovat. Vše bylo proloženo pohybovými hrami, děti měly možnost si „les“ zažít hmatem, čichem, sluchem a dokonce i ochutnat. S paní učitelkou si po skončení programu za pomoci pracovních...